meldingen en melders, 2016

Kies de aanleiding voor melding:       Kies regio:   
Wie doen er een melding bij VeiligThuis?

Deze figuren gaan over de hoedanigheid van melders in 2016. Boven de figuren kunt u links selecteren op de verschillende geweldsvormen als aanleiding om contact op te nemen. Rechts kunt u wisselen tussen regionale en landelijke cijfers. In de linker figuur ziet u het aantal meldingen afgezet tegen de totale bevolking (huiselijk geweld en totaal) of afgezet tegen het aantal minderjarigen (kindermishandeling). De figuur rechts toont de verdeling van de verschillende melders. Wanneer u met de muis er overheen gaat, ziet u de onderliggende aantallen. Zie ook deze verdere toelichting op deze cijfers.
Bron: CBS