aard van het geweld en/of mishandeling, 2016

      Kies regio:   
Wat is de aard van het geweld en/of mishandeling van de meldingen en onderzoeken?

Deze figuren gaan over de aard van het geweld en/of mishandeling in 2016. Boven de figuren kunt u links selecteren op het aantal meldingen of het aantal afgeronde onderzoeken. Rechts kunt u wisselen tussen regionale en landelijke cijfers. In de linker figuur kunt u zien of een bepaalde vorm van geweld in uw regio meer of minder werd gemeld of onderzocht dan in alle regio's in Nederland. Deze zijn afgezet tegen de totale bevolking (huiselijk geweld en totaal) of afgezet tegen het aantal minderjarigen (kindermishandeling). De figuur rechts toont de verdeling van verschillende vormen van geweld. Wanneer u met de muis er overheen gaat, ziet u de onderliggende aantallen. Zie ook deze verdere toelichting op deze cijfers.
Bron: CBS