resultaat van onderzoeken, 2016

Kies de aanleiding voor melding / onderzoek:      
Wat zijn uitkomsten van meldingen die worden onderzocht?

Deze figuren gaan over het aantal afgeronde onderzoeken in 2016 en hun uitkomst. Boven de figuren kunt u links selecteren op de verschillende geweldsvormen als aanleiding om contact op te nemen. In de linker figuur ziet u de verdeling in uw regio. De figuur rechts toont de verdeling van alle regio's samen. Een onderzoek kan betrekking hebben op 1 of meer personen. De uitkomst van het onderzoek wordt per persoon bepaald. In het geval van meerdere personen per onderzoek is het daarom mogelijk dat een onderzoek meerdere uitkomsten heeft. Zie ook deze verdere toelichting op deze cijfers.
Bron: CBS