meldingen en vervolg, 2016

Kies de aanleiding voor melding:       Kies regio:   
Wat gebeurt er nadat er een melding is gedaan?

Deze figuren gaan over het vervolg van de meldingen in 2016. Boven de figuren kunt u links selecteren op de verschillende geweldsvormen als aanleiding om contact op te nemen. Rechts kunt u wisselen tussen regionale en landelijke cijfers. In de linker figuur ziet u het aantal meldingen afgezet tegen de totale bevolking (huiselijk geweld en totaal) of afgezet tegen het aantal minderjarigen (kindermishandeling). De figuur rechts toont de verdeling van wat er vaak en minder vaak met een melding gebeurt. Wanneer u met de muis er overheen gaat, ziet u de onderliggende aantallen. Zie ook deze verdere toelichting op deze cijfers.
Bron: CBS