De Monitor Aanpak Kindermishandeling En Huiselijk Geweld Slaapt...

Helaas. De monitor wordt momenteel niet meer bijgewerkt. NJi en Movisie zijn de voortgang aan het heroverwegen.