welkom bij de monitor!

Effectief gemeentebeleid gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Deze monitor dient ter ondersteuning van de gemeentelijke aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

De monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld slaapt...

Helaas. De monitor wordt momenteel niet meer bijgewerkt. NJi en Movisie zijn de voortgang aan het heroverwegen.Dat betekent dat alle cijferpagina's nu niet meer update zijn. U kunt nog wel gewoon de aanpakvragenlijsten invullen en de aanpakscores van uw gemeente bekijken. Maar ook de tips en tricks die daarbij,  afhankelijk van uw score, worden weergegeven zijn mogelijk outdated.Onze excuses hiervoor...