welkom bij de monitor!

Effectief gemeentebeleid gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Deze monitor dient ter ondersteuning van de gemeentelijke aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.